Familie-opstellingen

Iedereen maakt deel uit van een systeem, dit systeem is telkens aan verandering onderhevig. Denk maar aan een familiesysteem waar mensen in worden geboren, overlijden, op zichzelf gaan wonen een nieuwe partner krijgen etc. Telkens brengt dit beweging in het systeem en heeft het tijd nodig in harmonie te komen. Harmonie is waar wij alles voor over hebben. Vanuit zeer grote loyaliteit naar het systeem, zijn wij bereid om offers te brengen. Nu is er een groot verschil of wij als volwassene een offer brengen of als klein jongetje, meisje. Als volwassene hebben wij een eigen keuze iets wel of niet te doen, terwijl het kleine jongetje, meisje deze keuze juist niet heeft. Het eerste systeem waar wij in komen is het systeem waar wij in geboren worden, het gezin van herkomst. Als jongetje, meisje geven wij alles om hier harmonie te creëren. Wij nemen soms de pijn over van vader of moeder zonder nu exact te hoeven weten waar de pijn vandaan komt. Op latere leeftijd kunnen wij geconfronteerd worden met zich herhalende patronen, met het gevoel er niet bij te horen, het gevoel te hebben vast te zitten, niet verder te komen, onvoldoende daadkracht te hebben om iets in het leven tot stand te brengen, een onvermogen te ervaren een duurzame relatie vorm te geven. Deze zaken kunnen voortkomen uit het systeem waarin wij zijn opgegroeid en zich openbare in een ander systeem. Bijvoorbeeld in een nieuwe relatie, vriendschap, of het werk etc

Vragen

Voorbeelden van thema's/vragen die via opstellingen behandeld kunnen worden zijn: Het voelt alsof ik geen recht heb op deze plek, maar wat is mijn plek dan wel? Ik kom in mijn leven steeds dezelfde patronen tegen, waar komt dit toch door? Het ontbreekt me aan daadkracht, wat kan ik doen daadkrachtiger te zijn? Ik heb last van emoties waar geen duidelijke aanleiding voor is, daar wil ik nu wel eens inzicht in. Ik kan maar niet kiezen, een echte twijfelaar en zelfs als ik gekozen heb twijfel ik nog. Ik herken dat bij mijn moeder en ik wil dit niet meer. Het lijkt of ik de problemen van anderen draag en mezelf vergeet, wat is dat toch? Ik voel me een ouder van mijn eigen ouders, en heb behoefte om dit los te laten ik kan niet meer voor hen zorgen, alleen hoe stop ik dan? Als ik een liefdes relatie aan ga dan is het altijd een foute man, dat wil ik niet meer. Etc.

Werkwijze

Familieopstellingen doe je meestal in een groep. Degene die een thema wil inbrengen heeft eerst een (telefonisch) voorgesprek met de begeleider. Tijdens dit gesprek heeft de opsteller (degene die thema/vraag heeft) de gelegenheid zijn/haar vraag toe te lichten om tot één vraag te komen. Tevens wordt er naar achtergrond informatie gevraagd van het familiesysteem, zodat op de avond zelf er snel gestart kan worden met de opstelling. Op de avond zelf nodigt de opstelller uit de kring van deelnemers mensen uit om zijn of haar vraagstelling te representeren. Deze representanten ervaren, zonder dat ze jou of je familie kennen, gevoelens die meestal weergeven wat de achterliggende oorzaken van jouw vraag zijn. Het onbewuste komt boven. In de opstelling ontstaat meestal een herkenbaar beeld van de verhoudingen in het familiesysteem. Als je eens op een andere manier wilt kijken naar (levens-)vragen, die jou bezig houden dan is de methode van familieopstellingen een hele krachtige. Je kunt je ook aanmelden als representant. Alleen al door aanwezig te zijn bij een opstelling komt er beweging in jouw proces.
· · · · · · · · ·

Walter Goeting

lichaamsgeorienteerde

(psycho-)therapie,

relatiebegeleiding,

syteem- en

familieopstellingen

lichaamsgeörienteerde psychotherapie - relatiebegeleiding - systeem- en familieopstellingen Walter Goeting

PRAKTISCH

Locatie: Rijnkade 72, 3442 ED Woerden Begeleiders: Walter Goeting en Mieke Mars Tijden: Avonden19.30 uur tot 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur ben je van harte welkom. Investering: Representanten: € 30,-- Opstelling: € 140 ,-- Ben je actieve cliënt (of geweest) binnen de praktijk dan is het € 20,-- als representant. Overzicht data familieopstellingen: donderdag 16 mei 2024 donderdag 12 september 2024 donderdag 28 november 2024
Aanmelden Aanmelden
lichaamsgeörienteerde psychotherapie  relatiebegeleiding - systeem- en familieopstellingen Walter Goeting

Familie-

opstellingen

Iedereen maakt deel uit van een systeem, dit systeem is telkens aan verandering onderhevig. Denk maar aan een familiesysteem waar mensen in worden geboren, overlijden, op zichzelf gaan wonen een nieuwe partner krijgen etc. Telkens brengt dit beweging in het systeem en heeft het tijd nodig in harmonie te komen.  Harmonie is waar wij alles voor over hebben.  Vanuit zeer grote loyaliteit naar het systeem,  zijn wij bereid om offers te brengen.  Nu is er een groot verschil of wij als volwassene een offer brengen of  als klein jongetje, meisje. Als volwassene hebben wij een eigen keuze iets wel of niet te doen, terwijl het kleine jongetje, meisje deze keuze juist niet heeft.   Het eerste systeem waar wij in komen is het systeem waar wij in geboren worden, het gezin van herkomst. Als jongetje, meisje geven wij alles om hier harmonie te creëren. Wij nemen soms de pijn over van vader of moeder zonder nu exact te hoeven weten waar de pijn vandaan komt. Op latere leeftijd kunnen wij geconfronteerd worden met zich herhalende patronen,  met het gevoel er niet bij te horen,  het gevoel te  hebben vast te zitten, niet verder te komen, onvoldoende daadkracht te hebben om iets in het leven tot stand te brengen, een onvermogen te ervaren een duurzame  relatie vorm te geven.  Deze zaken kunnen voortkomen uit het systeem waarin wij zijn opgegroeid en zich openbare in een ander systeem. Bijvoorbeeld in een nieuwe relatie, vriendschap, of het werk etc

PRAKTISCH

Locatie: Rijnkade 72, 3442 ED Woerden Begeleiders: Walter Goeting en Mieke Mars Tijden: Avonden19.30 uur tot 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur ben je van harte welkom. Investering: Representanten: € 30,-- Opstelling: € 140,-- Ben je actieve cliënt (of geweest) binnen de praktijk dan is het € 20,-- Overzicht data familieopstellingen: donderdag 16 mei 2024 donderdag 12 september 2024 donderdag 28 november 2024
Aanmelden Aanmelden