Walter Goeting

lichaamsgeorienteerde

(psycho-)therapie,

relatiebegeleiding,

syteem- en

familieopstellingen

lichaamsgeörienteerde psychotherapie - relatiebegeleiding - systeem- en familieopstellingen Walter Goeting

Familie-opstellingen

Iedereen maakt deel uit van een systeem, dit systeem is telkens aan verandering onderhevig. Denk maar aan een familiesysteem waar mensen in worden geboren, overlijden, op zichzelf gaan wonen een nieuwe partner krijgen etc. Telkens brengt dit beweging in het systeem en heeft het tijd nodig in harmonie te komen. Harmonie is waar wij alles voor over hebben. Vanuit zeer grote loyaliteit naar het systeem, zijn wij bereid om offers te brengen. Nu is er een groot verschil of wij als volwassene een offer brengen of als klein jongetje, meisje. Als volwassene hebben wij een eigen keuze iets wel of niet te doen, terwijl het kleine jongetje, meisje deze keuze juist niet heeft. Het eerste systeem waar wij in komen is het systeem waar wij in geboren worden, het gezin van herkomst. Als jongetje, meisje geven wij alles om hier harmonie te creëren. Wij nemen soms de pijn over van vader of moeder zonder nu exact te hoeven weten waar de pijn vandaan komt. Op latere leeftijd kunnen wij geconfronteerd worden met zich herhalende patronen, met het gevoel er niet bij te horen, het gevoel te hebben vast te zitten, niet verder te komen, onvoldoende daadkracht te hebben om iets in het leven tot stand te brengen, een onvermogen te ervaren een duurzame relatie vorm te geven. Deze zaken kunnen voortkomen uit het systeem waarin wij zijn opgegroeid en zich openbare in een ander systeem. Bijvoorbeeld in een nieuwe relatie, vriendschap, of het werk etc

Kennismakingsgesprek individuele-en relatietherapie

Tijdens het kennismakingsgesprek worden er daarom altijd vragen gesteld over het systeem van herkomst, dus het gezin waarin jij geboren bent of opgegroeid bent. Dit geeft veel informatie over de partnerkeuze, de manier waarop jij reageert als er een crisis is, de patronen die wij herhalen tijdens ons leven en wat jouw ontwikkelingspunten zijn

Individuele-en relatietherapie

Binnen de individuele-en relatietherapie wordt er gewerkt met individuele familieopstelling, één-op-één en wordt er zichtbaar gemaakt wat er speelt binnen jouw familiesysteem. Het doel van een individuele familieopstellingen is zichtbaar te maken wat vaak onzichtbaar is en wel voor ingewikkeldheid in jouw leven of relatie zorgt. Pas als je weet wat er speelt kun je loslaten en teruggeven wat niet bij jou hoort. Je kunt je eigen plek innemen. De plek waar je je het sterkst voelt.
lichaamsgeörienteerde psychotherapie  relatiebegeleiding - systeem- en familieopstellingen Walter Goeting

Familie-opstellingen

Iedereen maakt deel uit van een systeem, dit systeem is telkens aan verandering onderhevig. Denk maar aan een familiesysteem waar mensen in worden geboren, overlijden, op zichzelf gaan wonen een nieuwe partner krijgen etc. Telkens brengt dit beweging in het systeem en heeft het tijd nodig in harmonie te komen. Harmonie is waar wij alles voor over hebben. Vanuit zeer grote loyaliteit naar het systeem, zijn wij bereid om offers te brengen. Nu is er een groot verschil of wij als volwassene een offer brengen of als klein jongetje, meisje. Als volwassene hebben wij een eigen keuze iets wel of niet te doen, terwijl het kleine jongetje, meisje deze keuze juist niet heeft. Het eerste systeem waar wij in komen is het systeem waar wij in geboren worden, het gezin van herkomst. Als jongetje, meisje geven wij alles om hier harmonie te creëren. Wij nemen soms de pijn over van vader of moeder zonder nu exact te hoeven weten waar de pijn vandaan komt. Op latere leeftijd kunnen wij geconfronteerd worden met zich herhalende patronen, met het gevoel er niet bij te horen, het gevoel te hebben vast te zitten, niet verder te komen, onvoldoende daadkracht te hebben om iets in het leven tot stand te brengen, een onvermogen te ervaren een duurzame relatie vorm te geven. Deze zaken kunnen voortkomen uit het systeem waarin wij zijn opgegroeid en zich openbare in een ander systeem. Bijvoorbeeld in een nieuwe relatie, vriendschap, of het werk etc

Kennismakingsgesprek

individuele-en

relatietherapie

Tijdens het kennismakingsgesprek worden er daarom altijd vragen gesteld over het systeem van herkomst, dus het gezin waarin jij geboren bent of opgegroeid bent. Dit geeft veel informatie over de partnerkeuze, de manier waarop jij reageert als er een crisis is, de patronen die wij herhalen tijdens ons leven en wat jouw ontwikkelingspunten zijn

Individuele-en

relatietherapie

Binnen de individuele-en relatietherapie wordt er gewerkt met individuele familieopstelling, één-op- één en wordt er zichtbaar gemaakt wat er speelt binnen jouw familiesysteem. Het doel van een individuele familieopstellingen is zichtbaar te maken wat vaak onzichtbaar is en wel voor ingewikkeldheid in jouw leven of relatie zorgt. Pas als je weet wat er speelt kun je loslaten en teruggeven wat niet bij jou hoort. Je kunt je eigen plek innemen. De plek waar je je het sterkst voelt.