OVER PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat het intakeformulier, aantekeningen over je hulpvraag, jouw mogelijke sessieverslagen en mijn aantekeningen bij de sessies. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, zo nodig en alleen na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts, psychotherapeut, GGZ) Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie hieronder). Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst WGBO wordt vereist 20 jaar bewaard. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. VERWERKERSOVEREENKOMSTEN Met de bedrijven waarvan ik gebruik maak voor bewaren van de gegevens (Cloud), verzenden van de nieuwsbrieven (La Posta), verwerken van mijn administratie (MijnDiad) en samenwerking met Psychologen Nederland (Psyned) heb ik zgn. verwerkersovereenkomsten die hen verplichten zich te houden aan de regels van de geldende wetgeving inzake privacy (AVG). PRIVACY OP DE ZORGFACTUUR Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de volgende gegevens • naam, adres en woonplaats • (indien van toepassing) verzekeringsnummer van je zorgverzekering • datum van de behandeling • de korte omschrijving “individuele sessie (prestatiecode 24504)” • de kosten van de sessie Sommige van de gegevens worden expliciet door de zorgverzekeraars gevraagd, zodat je (indien van toepassing) deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. INZAGERECHT VAN NABESTAANDEN Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden cliënt. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu wordt het in de wet vastgelegd. Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen: - wanneer de cliënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven; - wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen; - ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang. WAARNEMING Indien Walter Goeting langdurig niet in staat is zijn Praktijk vorm te geven en bij zijn overlijden, heeft de heer Bram Boer uit Gouda, telefoonnummer 06 24591019 toegang tot de cliëntendossiers en de agenda. Mocht je vragen hebben over privacy en jouw gegevens, dan hoor ik dat graag.

Walter Goeting

lichaamsgeorienteerde

(psycho-)therapie,

relatiebegeleiding,

syteem- en

familieopstellingen

lichaamsgeörienteerde psychotherapie - relatiebegeleiding - systeem- en familieopstellingen Walter Goeting
lichaamsgeörienteerde psychotherapie  relatiebegeleiding - systeem- en familieopstellingen Walter Goeting
Contact  Bellen: 0348 - 420 342 E-mail: info@waltergoeting.nl

OVER PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat het intakeformulier, aantekeningen over je hulpvraag, jouw mogelijke sessieverslagen en mijn aantekeningen bij de sessies. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, zo nodig en alleen na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts, psychotherapeut, GGZ) Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie hieronder). Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst WGBO wordt vereist 20 jaar bewaard. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. VERWERKERSOVEREENKOMSTEN Met de bedrijven waarvan ik gebruik maak voor bewaren van de gegevens (Cloud), verzenden van de nieuwsbrieven (La Posta), verwerken van mijn administratie (MijnDiad) en samenwerking met Psychologen Nederland (Psyned) heb ik zgn. verwerkersovereenkomsten die hen verplichten zich te houden aan de regels van de geldende wetgeving inzake privacy (AVG). PRIVACY OP DE ZORGFACTUUR Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de volgende gegevens • naam, adres en woonplaats • (indien van toepassing) verzekeringsnummer van je zorgverzekering • datum van de behandeling • de korte omschrijving “individuele sessie (prestatiecode 24504)” • de kosten van de sessie Sommige van de gegevens worden expliciet door de zorgverzekeraars gevraagd, zodat je (indien van toepassing) deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. INZAGERECHT VAN NABESTAANDEN Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden cliënt. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu wordt het in de wet vastgelegd. Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen: - wanneer de cliënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven; - wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen; - ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang. WAARNEMING Indien Walter Goeting langdurig niet in staat is zijn Praktijk vorm te geven en bij zijn overlijden, heeft de heer Bram Boer uit Gouda, telefoonnummer 06 24591019 toegang tot de cliëntendossiers en de agenda. Mocht je vragen hebben over privacy en jouw gegevens, dan hoor ik dat graag.