Het kan zijn dat ..... Ik wordt ‘s-ochtends al moe wakker, terwijl daar eigenlijk niet echt een aanwijsbare reden voor is, wat ligt hieronder? Op mijn werk voelt het niet meer goed, ik merk dat ik snel geïrriteerd ben naar collega’s, of ik trek mij steeds meer terug, ik heb niet echt plezier meer in mijn werk, hoe kan ik dit veranderen, zodat het plezier weer terugkomt? Ik moet wel erg veel van mijzelf zoals, afspraken nakomen, regelmatig sporten, altijd op tijd zijn, het huishouden doen, een studie volgen, contacten onderhouden, de beste zijn, klaar staan voor anderen etc. , hoe kom ik van moeten meer naar willen zodat het mijn eigen vrije keuze is? Ik ervaar in mijn relatie steeds meer sleur, leuke dingen doen wij niet zoveel meer, praten met elkaar haast nooit meer en als wij praten is het vaak nog tijdens een ruzie ook, vrijen met elkaar alleen omdat het moet, kortom de relatie staat op een laag pitje. Wat kan ik doen om er wat meer positieve beweging in te brengen?

Wanneer besluit ik in therapie te gaan?

Ik heb lichamelijke klachten als hoofdpijn, pijn in mijn nek of schouders, maagpijn, hoge bloeddruk etc. maar er is niet echt een aanwijsbare medische reden voor, wat ligt hier onder, zodat ik weer vrijheid in mijn lichaam krijg? Ik denk af toe er is toch meer van het leven te maken, alleen ik weet niet hoe. Contacten met anderen zijn soms lastig, soms voel ik mij minderwaardig en het uiten van mijn gevoel is niet makkelijk; hoe kan ik meer in mijn eigen expressie komen, zodat ik meer uit het leven haal? Ik durf moeilijk nee te zeggen tegen mensen in mijn omgeving en dat legt een druk op mij, hoe leer in mijn grenzen te respecteren en in contact te brengen met mijn omgeving? In het algemeen kun je zeggen “ïk zit niet lekker in mijn vel” en je hebt wel de sterke wens het leven weer meer in eigen hand te nemen.

Lichaamsgeörienteerde psychotherapie

Lichaamsgeörienteerde psychotherapie is een vorm van (psycho) therapie waarbij de uitgangspositie is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bovendien zijn we als individu ook onlosmakelijk verbonden met de mensen om ons heen. “Ohne dich ist das ich unmöglich” zei Friedrich Jacobi al in 1785 en dat geldt nog steeds. Alles van onszelf komt in het contact met de ander aan de oppervlakte. Ieder leven is een leven in relatie. De kwaliteit van je relatie(s) verbeteren is de kwaliteit van je leven verbeteren. Binnen deze vorm van begeleiding wordt er een koppeling gemaakt tussen lichaam en geest. Dit wordt gedaan door naast het gesprek ook oefeningen te doen, waarbij adem, beweging en/of geluid een rol spelen.

Walter Goeting

lichaamsgeorienteerde

(psycho-)therapie,

relatiebegeleiding,

syteem- en

familieopstellingen

Werkwijze tijdens de therapie

Allereerst is er een kennismakingsgesprek (intakegesprek) waarbij jij alle gelegenheid krijgt om jouw verhaal te doen en vragen aan mij te stellen. Aan de hand van jouw verhaal kan ik ook een inschatting maken of deze vorm van therapie passend is.
Van belang is ook te bepalen of er een “klik” is tussen ons en of wij beiden het idee hebben dat de therapie resultaat gaat opleveren. Als dit positief is kunnen wij een vervolgafspraak maken. Tijdens de sessies zal er veelal gewerkt worden met wat er op dat moment bij jou leeft in het “hier en nu”. Als het van belang is om in het “hier en nu” zaken uit het verleden mee te wegen dan doen wij dat. Mijn werkwijze is vooral gericht op het ervaren en dat is meer dan er over praten. Natuurlijk zijn verklaringen, adviezen en praktische aanwijzingen ondersteunend, maar de vraag blijft “hoe doe ik het dan in het dagelijks leven?”. Juist deze vorm van therapie wil inzichten koppelen aan een échte ervaring. Dan komt er pas echt een helder antwoord Ik wil je graag ondersteunen om je unieke menselijkheid te verstevigen en je te helpen om van daaruit tot eigen antwoorden te komen.
Ik zorg voor veiligheid en structuur om samen op onderzoek te gaan naar datgene wat voor jou het allerbelangrijkste is. Alle methodiek is wat mij betreft ondergeschikt aan het contact dat jij en ik met elkaar aangaan. Ik wil jou graag ontmoeten als mens en doe van mijn kant mijn best om daarin authentiek, zichtbaar en ondersteunend te zijn. Het vraagt moed om naar jezelf te kijken en daarin kwetsbaar te zijn. Het is mijn taak je daarbij zo zorgvuldig, professioneel en eerlijk mogelijk te begeleiden. Je hoeft het niet alleen te doen Aan jezelf toegeven dat het je niet lukt om alle moeilijkheden alleen op te lossen, is een belangrijke eerste stap. Dat is geen falen, maar erkennen dat jij, zoals iedereen, andere mensen nodig hebt in je leven. We hoeven niet alles alleen te kunnen en kunnen dat ook niet.
In therapie Door een afspraak met mij te maken neem je in feite verantwoordelijkheid voor jezelf en/of voor je relatie. Ik zie het als mijn rol om het proces dat jij doormaakt te volgen en mezelf daarbij altijd de vraag te stellen of het in jouw belang is wat er gebeurt.
lichaamsgeörienteerde psychotherapie - relatiebegeleiding - systeem- en familieopstellingen Walter Goeting
lichaamsgeörienteerde psychotherapie  relatiebegeleiding - systeem- en familieopstellingen Walter Goeting

Lichaamsgeörientee

rde psychotherapie

Lichaamsgeörienteerde psychotherapie is een vorm van (psycho) therapie waarbij de uitgangspositie is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bovendien zijn we als individu ook onlosmakelijk verbonden met de mensen om ons heen. “Ohne dich ist das ich unmöglich” zei Friedrich Jacobi al in 1785 en dat geldt nog steeds. Alles van onszelf komt in het contact met de ander aan de oppervlakte. Ieder leven is een leven in relatie. De kwaliteit van je relatie(s) verbeteren is de kwaliteit van je leven verbeteren. Binnen deze vorm van begeleiding wordt er een koppeling gemaakt tussen lichaam en geest. Dit wordt gedaan door naast het gesprek ook oefeningen te doen, waarbij adem, beweging en/of geluid een rol spelen.